കോഴിക്കാഷ്ടം

എല്ലാം തികഞ്ഞ ജൈവവളമാണ് കോഴിക്കാഷ്ടം. കേരളത്തിലും അയല്‍സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ധാരാളം കോഴിഫാമുകള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ഇതു ലഭിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലും ടെറസ് കൃഷിയിലുമെല്ലാം നമ്മള്‍ ധാരാളം കോഴിക്കാഷ്ടം വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചാക്കുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന കോഴിക്കാഷ്ടം അതു പോലെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മിക്ക കര്‍ഷകരും ചെയ്യുന്നത്. ഇതു ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമന്നു മിക്കവര്‍ക്കും അറിയില്ല. കോഴിക്കാഷ്ടം എങ്ങിനെ മികച്ച ജൈവവളമാക്കി ഉപയോഗിക്കാമെന്നു നോക്കാം.

നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

കോഴിക്കാഷ്ടം നേരിട്ട് ചെടികള്‍ക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണുണ്ടാക്കുക. നല്ല പോലെ നനയ്ക്കുകയും വേണ്ടിവരും. നനച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചെടികള്‍ ഉണങ്ങി പോവുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. സംസ്‌കരിക്കാത്ത കോഴിക്കാഷ്ടം ചെടിക്കിട്ടു വെള്ളമൊഴിച്ചാല്‍ അന്നേരം മുതല്‍ തന്നെ ജൈവ പക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും അതുവഴി ധാരാളം ചൂടു പുറത്തേക്കു വരികയും ചെയ്യും. ഇതിനാല്‍ Fermentation Process അപ്പോള്‍ മുതല്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് ധാരാളം ബാക്ടീരിയകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആദ്യം ചൂടു കുറവായിരിക്കുമെങ്കിലും പതിയെ ചൂട് വര്‍ധിക്കും.

ശരിയായ ഉപയോഗ രീതി

45 മുതല്‍ 90 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കാഷ്ടം ശരിയായ ജൈവ വളമാകുന്നത്. ഇതിനാല്‍ നമ്മുടെ കൈയ്യിലുള്ള കോഴിവളം ജൈവവളമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെടിക്കു നല്ലത്. കോഴിക്കാഷ്ടം വൃത്തിയുള്ള പ്രതലത്തില്‍ ഒരടി ഉയരത്തില്‍ ഒരു ബെഡ് പോലെയാക്കി വിതറുക. അതില്‍ 100 കിലോ കോഴിക്കാഷ്ടത്തിനു 30 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം എന്ന തോതില്‍ ചേര്‍ത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനു ശേഷം ഒരു കൂനയായി മൂടിയിടുക. മൂന്നാം ദിവസം നന്നായി ഇളക്കി വീണ്ടും കൂനയായി ഇടുക. ഇങ്ങിനെ 45 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ തുടരുക. ഇതിനിടയില്‍ അതില്‍ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് കാണാം. നന്നായി പുക ഉയരുന്നുവെങ്കില്‍ വീണ്ടും ഇളക്കി കൂനയായി ഇടുക. ഈ സമയത്ത് കൈകൊണ്ടു തൊട്ടു നോക്കിയാല്‍ കൈ പൊള്ളുന്ന ചൂടു അനുഭവപ്പെടും. 90 ദിവസം ആവുമ്പോഴേക്കും നല്ല കറുത്ത ജൈവ വളമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും.

വളം എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാം

തയ്യാറായ ജൈവ വളം ചെടിയുടെ ചുവട്ടില്‍ നിന്നും ഒരടി അകലത്തില്‍ തണ്ടില്‍ തൊടാതെ മാത്രമേ ഇടാവൂ. അതിനു ശേഷം നന്നായി നനക്കുക. നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ നല്‍കിയതിന്റെ 25 % മാത്രം മതി ജൈവ വളമാക്കി നല്‍കുമ്പോള്‍ ചെടിക്ക് ആവശ്യം. കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കോഴിക്കാഷ്ടം ഇളക്കുമ്പോള്‍ വായയും മൂക്കും നനഞ്ഞ തുണികൊണ്ട് മൂടി കെട്ടണം. ചെടിയുടെ നേരെ ചുവട്ടില്‍ വളം പ്രയോഗിക്കരുത്. ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും വേണം

Pregnancy Diagnosis in Heifers and Cows

A few strategies are accessible to figure out Pregnancy diagnosis in heifers and cows

Pregnancy detection in Cow

aces

Clinical Tests for Pregnancy diagnosis:

 1. Rectal palpation
 2. Ultrasonography
 3. Ballotment and mammogenesis i.e. improvement of mammary organs.

Immunological tests  for Pregnancy diagnosis:

 1. Hormone (progesterone, estron sulphate)
 2. PAS (pregnancy associated substances): early pregnancy factor (EPF), pregnancy-associated glycoprot (PAG)
 3. Non come back to estrus

Pregnancy Signs in Rectal Palpation:

 1. Asymmetry of uterine horn
 2. Position of uterus
 3. Presence of fetal membrane – allento-chorion (upto 30-90 days these are identified), amniotic vesicle (as ahead of schedule as 35-40 days these are recognized), placentomes (formed by combination of crunkles and cotyledons. Following 90 day distinguishable).
 4. Presence of conceptus/baby.
 5. Presence of CL on ovary

Estimation of phases of Pregnancy:

30 days:

 • Slight asymmetry of uterine horn.
 • The presence of Corpus Luteum.
 • Presence of Chorioallantois membrane.
 • Amniotic vesicle pea size.
 • Uterus in pelvic area.

35-40 days:

 • Uterus in the pelvic area.
 • Thinning or weakening of uterine wall
 • The presence of  Corpus Luteum.
 • Presence of Chorioallantois membrane
 • Amniotic vesicle size is about the size of the yolk of hen (0.7 cm).

45 day:

 • Uterus in pelvic area
 • Thinning or weaking of uterine wall
 • Presence of Corpus luteum
 • Presence of Chorioallantoic membrane
 • Amniotic vesicle size small egg of hen

60 day:

 • Uterus in the pelvic area.
 • The presence of Corpus Luteum.
 • Presence of Chorioallontois membrane
 • Amniotic vesicle 9-10 cm
 • Fetus size 2.5 inch
 • Fetal membrane slip test is positives

90 day:

 • Uterine horn 3 inches in diameter
 • Placentome (1-1.5 cm) pea size
 • The presence of  Corpus Luteum.
 • Presence of Chorioallantois membrane
 • Fetus 6.5 inch (rat size)

120 day:

 • Uterus descending in pelvic brim
 • Placentome (1.5-2.5 cm)
 • The presence of  Corpus Luteum.
 • Presence of Chorioallantois membrane
 • Fetus 10-12 inch (small cat size)
 • Presence of Fremitus (uterine artery)

150 day:

 • Uterus in abdominal area
 • Palpation is difficult because fetus is in abdominal cavity
 • Placentomes (2.5-4 cm)
 • Presence of  Corpus Luteum.
 • Fremitis (pulse feel in uterine artery)
 • Fetus is large cat sized

180 day:

 • Uterus in abdominal area
 • Placentome (4-5 cm) equal to large coin
 • Presence of Corpus Luteum
 • Fremitus pulse feel in uterine artery
 • Fetus is small dog sized

210 day:

 • Fetus easily felt due to increased size
 • Placentome
 • Fremitus

Pregnancy diagnosis by Ultrasonography:

In this procedure ongoing B mode is utilized which distinguishes the pregnancy at day 26. It is additionally used to distinguish baby heart beat, estimate, twin pregnancy, fetal sex, and any variation from the norm and so on.

Pregnancy diagnosis by Ballotment:

In later phases of pregnancy fetus might be palpate through right flank. Put weight on the correct side and feel liquid which is positive indication of pregnancy.

Pregnancy diagnosis by Mammogenesis:

Size of mammary glands increases. It is more prompt in heifer following 4-5 months.

Immunological Tests for Pregnancy Diagnosis
Hormone Analysis

Progesterone:

Milk is favored as test sample. Serum is likewise utilized. Add sodium dichromate in mlik before sending it to lab. 21-24 days of pregnancy is measured. 80 % exact outcome for pregnancy. It is distinguished by ELISA and RIA. In the event that progesterone level is low, the animal is in estrus. In the event that progesterone level is high, animal is in diestrus or pregnant.

Estronsulphate:

It is discharged from fetoplacental duct. RIA and ELISA are utilized to distinguish estrosulphate. ELISA is more dependable. Following 60 days it comes to blood yet its amount is low. It can be distinguished following 80 days in a few dairy animals yet correct following 100 days. Level is at top on 150 day. Drawback is that it can’t be utilized for early detection.

PAS (Pregnancy Associated Substances)

Early Pregnancy Factor:

It can be recognized as ahead of schedule as 24-48 hours after fertilization. If there should be an occurrence of death of embryo it vanishes from blood following 24-48 hours. It is immunosuppressive operator with the goal that baby may not be removed. Rosette Inhibition Test is utilized to distinguish EPF. This is relentless test so less utilized.

Pregnancy Associated Glycoprotein:

There are 21 glycoproteins and subdivided into 200. Critical are PAG A (from fetus, not discharged in blood, so can’t be distinguished), PAG B (created in placenta), PAG 60 (identified 28-30 days of pregnancy). These are identified by RIA, ELISA. These assistance in proliferation of the embryonic cells

ഗിർ പശു

​ഗിര്‍

തെക്കന്‍ കത്തിയവാഡിലെ ഗിര്‍പ്രദേശത്തു കാണപ്പെടുന്ന ഇനം. ചുവപ്പു പുള്ളികളുള്ള വെള്ളയാണ്‌ സാധാരണ നിറം. പുള്ളികള്‍ കടും ചുവപ്പോ ഇളം ചുവപ്പോ ആകാം. കടും ചുവപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത്‌ കറുപ്പാവുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളുമുണ്ട്‌. വെള്ളയില്‍ മറ്റു നിറങ്ങളിലുള്ള പുള്ളികളുള്ളതും അപൂര്‍വമല്ല; ഉടലില്‍ ഒരു വശത്ത്‌ (ചിലപ്പോള്‍ രണ്ടുവശത്തും) എവിടെയെങ്കിലും കടുത്ത നിറമുള്ള ഒരു മറുകുണ്ടായിരിക്കുന്നത്‌ ഗിര്‍ ജഌസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്‌. പൂഞ്ഞയും, ഞാത്തും ഞൊറികളുമുള്ള ആടയും എല്ലാറ്റിഌമുണ്ട്‌. കാളകളില്‍ ഇതുകുറെ സമൃദ്ധമായിരിക്കുമെന്നു മാത്രം. കനം കുറഞ്ഞു നീണ്ട വാലിന്റെ അറ്റത്ത്‌ നിബിഡമായി, കറുത്ത വാല്‍ രോമങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്‌ നിലത്തു മുട്ടിക്കിടക്കുന്നു. നീണ്ടു തൂങ്ങി ഉള്ളിലേക്കല്‌പം ചുരുണ്ടുമടങ്ങിയ ചെവികളുടെ അറ്റം തെല്ലു പിളര്‍ന്നതാണ്‌. നെറ്റി ഉയര്‍ന്നതായിരിക്കും; ഇതിന്‍െറ വശത്തുനിന്നാണ്‌ കൊമ്പുകള്‍ മുളയ്‌ക്കുന്നത്‌. വളഞ്ഞ കൊമ്പുകള്‍ മുനയിലവസാനിക്കുന്നു. ചെവിക്കൊപ്പം ഒരേ നിരയില്‍നില്‌ക്കുന്ന കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌ കനം തൂങ്ങുന്ന കണ്‍പോളകള്‍ ഉറക്കച്ഛായ നല്‌കുന്നു.

ഒരു കറവയില്‍ ശ.ശ. 1,700 കി.ഗ്രാം പാല്‍ ലഭിക്കും. കാളകള്‍ ബലിഷ്‌ഠരാണെങ്കിലും പണിക്ക്‌ പറ്റിയവയല്ല.

​കറവപ്പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍


ആദ്യ അഞ്ച് പാല്‍ ചുരത്തല്‍ കാലത്താണ് പരമാവധി പാലുത്പാദനം നടക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ പശുക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ മാസകാലത്തില്‍ വാങ്ങണം അതും പ്രസവിച്ച് ഒരു മാസം ആയ ഉടന്‍.

പൂര്‍ണ്ണമായി തുടരെ പാല്‍ ചുരന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു പ്രത്യേകയിനം പശു ഏകദേശം എത്ര ലിറ്റര്‍ പാല്‍ ലഭിക്കുമെന്നറിയാം.

ആരെയും പാല്‍ കറക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന പശുവായിരിക്കണം, സൌമ്യമായിരിക്കണം.

ഒക്ടോബര്‍ – നവംബര്‍ മാസങ്ങളിലാണ് ഇവയെ വാങ്ങാന്‍ അനുയോജ്യം.

പ്രസവിച്ച് 90 ദിവസംവരെ പരമാവധി പാലുത്പാദനം ഉണ്ടാകും.

ഉല്പാദനക്ഷമതയുളള ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍

ആകര്‍ഷകമായ വ്യക്തിത്വം, സ്ത്രീത്വം, കരുത്ത്, ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ഭംഗിയുള്ള നീതീകല്‍ നടപ്പ്.

ശരീരത്തിന് ആപ്പ് ആകൃതിയായിരിക്കണ

വയറുമായി നന്നായി യോജിച്ചിരിക്കണം അകിട്.

അകിടിലെ ത്വക്കില്‍ രക്തധമനികളുടെ പടലം കാണണം.

കാമ്പുകള്‍ യഥാസ്ഥാനത്തും ആയിരിക്കണം.
കറവ പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തണം. വാങ്ങുന്ന ആള്‍ തന്നെ കറന്നു നോക്കണം. തിയളക്കമാര്‍ന്ന കണ്ണുകള്‍, വലിപ്പമുള്ള വയര്‍, നീണ്ട ഉടല്‍, മിനുസ്സമുള്ള രോമങ്ങളോടുകൂടിയ തൊലി, തുടുത്ത പാല്‍ ഞരമ്പ് എന്നിവ ആരോഗ്യമുള്ള പശുക്ക ളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പശുക്കളെ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവയ്ക്ക് നല്‍കിയ തീറ്റ, തീറ്റക്രമം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കണം/ചോദിച്ചറിയണം. അകിടും മുലക്കാമ്പുകളും മൃദുവായിരിക്കണം. നീളമുള്ള മുലക്കാമ്പുകള്‍, കറവയ്ക്കുശേഷം ചുരുങ്ങുന്ന മുലക്കാമ്പുകള്‍ എന്നിവ നല്ല പാലുല്പാദനം ഉള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇടനിലക്കാരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പശുക്കളെ വാങ്ങരുത്. ഒരു വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്റെ സേവനം പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ തേടാവുന്നതാണ്.

​കന്നുകാലികളിലെ വര്‍ഷകാല രോഗങ്ങള്‍

​കന്നുകാലികളിലെ വര്‍ഷകാല രോഗങ്ങള്‍
കുരലടപ്പന്‍


എഫീമറല്‍ ഫീവര്‍
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

വര്‍ഷകാലത്ത് കന്നുകാലികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് കുരലടപ്പന്‍, എഫിമറല്‍ ഫീവര്‍, കുളമ്പുരോഗം എന്നിവ.
കുരലടപ്പന്‍
കുരലടപ്പന്‍പന്നി, മാന്‍, മുയല്‍ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന മാരക പകര്‍ച്ചവ്യാധിയാണ് കുരലടപ്പന്‍ അഥവാ െഹമറേജിക്ക് സെപ്റ്റിസീമിയ. പാസ്ച്ചറില്ല വര്‍ഗത്തിലെ അണുക്കളാണ് കാരണക്കാരന്‍. തീറ്റവഴിയാണ് പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. അടുത്തടുത്ത് സഹവസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളില്‍ ചുമയും തുമ്മലും വഴിയും അണുക്കള്‍ പകരുന്നു.
രോഗാണുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടുമുതല്‍ അഞ്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കും. രോഗം തീവ്രമായിരിക്കുമ്പോള്‍ മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന കാലികള്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ചാകും. ഉയര്‍ന്ന താപനില, അധികരിച്ച ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ശ്ലേഷ്മസ്തരങ്ങള്‍ക്ക് നീലനിറം തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍. തീറ്റ എടുക്കാതിരിക്കുകയും കറവ വറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. വയറുവേദന, കണ്ണീരൊലിക്കല്‍, മൂക്കില്‍നിന്ന് രക്തം കലര്‍ന്ന നീരൊലിപ്പ്, രക്തവും കഫവും കലര്‍ന്ന വയറിളക്കം എന്നിവയും കാണാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ മൂത്രത്തില്‍ കൂടി ചോര പോവും.
യഥാസമയം കുത്തിവെപ്പ് നടത്തിയാല്‍ പ്രതിരോധശക്തി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനായി മൂന്നുതരം വാക്‌സിനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു; ബ്രോത്ത് വാക്‌സിന്‍, ആലംപ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് വാക്‌സിന്‍, ഓയില്‍ അഡ്ജുവന്‍റ് വാക്‌സിന്‍.
എഫീമറല്‍ ഫീവര്‍
കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ മാരകമല്ലാത്ത വൈറസ് രോഗമാണ് എഫീമറല്‍ ഫീവര്‍ അഥവാ മുടന്തന്‍ പനി. പാലുത്പാദനവും പ്രതിരോധശക്തിയും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന രോഗമാണിത്. രോഗസംക്രമണം നടക്കുന്നത് കടിക്കുന്ന ഈച്ചകള്‍ വഴിയാണ്. രോഗാണുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ കടന്നുകഴിഞ്ഞാല്‍ പത്തുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങും.
ഉയര്‍ന്ന താപനില, തീറ്റയെടുക്കാതിരിക്കല്‍, പാലില്‍ കുറവ്, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, മൂക്കില്‍നിന്നും കണ്ണില്‍നിന്നും വെള്ളമൊലിക്കല്‍, മാംസപേശികളുടെ വിറയല്‍, തല കുടയല്‍ എന്നിവയാണ് മുഖ്യലക്ഷണങ്ങള്‍.
ഒന്നുരണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മാംസപേശികള്‍ വിറങ്ങലിക്കുകയും കൈകാലുകള്‍ വേദനമൂലം ചലിപ്പിക്കാനാവാതെ മുടന്തുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗബാധയേറ്റ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലുകള്‍ വളയ്ക്കാന്‍ പ്രയാസം നേരിടുകയും തന്‍മൂലം കിടക്കാന്‍ കഴിയാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാം. സോഡിയം സാലിസിലൈറ്റ്, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ എന്നിവ ഫലപ്രദമാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍
തൊഴുത്തുകള്‍ വൃത്തിയുള്ളവയും ഉണങ്ങിയ തറയോടുകൂടിയതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും മഴനനയാത്തതുമായിരുന്നാല്‍ പല അസുഖങ്ങളില്‍നിന്നും കന്നുകാലികളെ രക്ഷിക്കാം. സദാ ഈര്‍പ്പം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ കുളമ്പുകള്‍ക്കിടയില്‍ വ്രണങ്ങള്‍, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങള്‍, മുലക്കാമ്പിലും അകിടിലും ക്ഷതങ്ങള്‍ എന്നിവ സാധാരണയാണ്.
മഴക്കാലത്ത് ദിവസവും പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ചാണകം ബ്രഷിന്റെ സഹായത്തോടെ തുടച്ചുമാറ്റിയാല്‍ മതി. തൊഴുത്തില്‍ ചാണകവും മൂത്രവും കെട്ടിനില്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. കാലികളെ മഴനനയാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതാണ് നല്ലത്.

കോഴികള്‍ നഗരങ്ങളിലേക്ക്

കോഴികള്‍ നഗരങ്ങളിലേക്ക് …

(ഡോ. ബി. അജിത്ബാബു
കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഐശ്വര്യ പദ്ധതി കേരള വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാല വെറ്ററിനറി കോളേജ് മണ്ണുത്തി.പി.ഒ. തൃശ്ശൂര്‍ 680651)

image

കോഴിമുട്ടയുടേയും ഇറച്ചിയുടേയും ഉപഭോഗത്തില്‍ കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാള്‍ വളരെ മുന്‍പന്തിയിലാണ്. 90% വും മാംസാഹാരപ്രിയരായ കേരളീയരുടെ ഉയര്‍ന്ന സാക്ഷരതയും ആരോഗ്യബോധവും ഇതിനു ബലമേകുന്നു. വന്‍ തോതില്‍ വ്യാവസായികോല്‍പ്പാദനം നടത്തുന്ന തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണ്ണാടക തുടങ്ങിയ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിപണി കേരളമാണ് എന്നതു തന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രത്യക്ഷ തെളിവ്. പ്രതിദിനം 80 ലക്ഷത്തോളം കോഴിമുട്ടയും 120 ടണ്‍ കോഴിയിറച്ചിയും അംഗീകൃത ചെക്‌പോസ്റ്റുകളിലൂടെ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേയ്‌ക്കെത്തുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ മുക്കാല്‍ പങ്കോളം വരും. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും സ്വയം പര്യാപ്തതയുമൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന നമുക്ക് ഈ കണക്കുകള്‍ തികച്ചും അസ്വസ്ഥജനകമാണ്. എന്നാല്‍ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ഈ രംഗത്തെ ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായത് പ്രതീക്ഷയുണര്‍ത്തുന്നു.

വന്‍ തോതിലുള്ള വ്യാവസായികോല്പാദനം സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഈര്‍പ്പം കൂടിയ കാലാവസ്ഥ, തീറ്റയടങ്ങുന്ന ഉല്പ്പാദനോപാധികളുടെ ഉയര്‍ന്ന വില, ദിനം പ്രതി ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന ജനസാന്ദ്രതയും അതിനനുസരിച്ചു കുറയുന്ന സ്ഥലലഭ്യതയും, വര്‍ദ്ധിച്ച തൊഴില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് കാരണമാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗ്രാമതല കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മുട്ടയുല്‍പാദനത്തിനായി നാം അവലംബിക്കുന്ന ബദല്‍ സംവിധാനം. നിരന്തര ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥക്കും അടുക്കള മുറ്റങ്ങള്‍ക്കുമിണങ്ങുന്ന ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി കോഴികളെ വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ പൗള്‍ട്രി ഉന്നത പഠന കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും കുടുംബശ്രീ സംവിധാനങ്ങളുടേയുമൊക്കെ സഹകരണത്തോടെ ഇത് പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്തിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഫാമുകളിലൂടെയും അംഗീകൃത എഗ്ഗര്‍ നഴ്‌സറികള്‍ വഴിയും ഈ കോഴികളുടെ വ്യാപനം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കി വരുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ട ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ മേന്മ.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാല നടത്തിയ തുടര്‍ പഠന ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ പദ്ധതികളുടെ പോരായമകള്‍ കെണ്ടത്തുകയും പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി കോഴികള്‍ക്ക് ഫാമില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഉല്പ്പാദനം വീട്ടുമുറ്റങ്ങളില്‍ ഗണ്യമായി കുറയുന്നു എന്നതാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനം. വര്‍ഷത്തില്‍ ശരാശരി 150 മുട്ടകള്‍ മാത്രമേ ഈ കോഴികളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ തുറന്നു വിട്ട് വളര്‍ത്തുന്ന രീതിയില്‍ നായ്ക്കളും കീരികളുമടങ്ങുന്ന ഇരപിടിയന്മാര്‍ മൂലം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതായും കെണ്ടത്തി. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് വീടുകളിലും സംസ്ഥാനത്തിനും മുട്ടയുല്‍പ്പാദനത്തില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനാകുമെന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേരള വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാല ‘ഐശ്വര്യ പദ്ധതി’ക്ക് രൂപം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പാദനക്ഷമതയുള്ള കോഴിയിനങ്ങളെ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമുള്ള വീടുകളില്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുക.
കോഴികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം വീട്ടുകാരുടെ ജോലിഭാരവും കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗാര്‍ഹിക കോഴിക്കൂടുകള്‍ പ്രചാരത്തില്‍ വരുത്തുക
കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ഒരു കൃഷി എന്നതിലുപരി ഒരു ഹോബി/ വിനോദമാക്കി മാറ്റുക
അടുക്കളാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുക
വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായും ഗുണപരമായും ഉപയോഗിക്കുക
ടെലിവിഷനു മുന്നില്‍ ചടഞ്ഞുകൂടുന്ന കുട്ടികളെ മാനസികോല്ലാസത്തിലൂടെ മൃഗക്ഷേമപദ്ധതികളില്‍ താല്‍പര്യം ഉള്ളവരാക്കുക.
ജൈവവള ലഭ്യതയിലൂടെ അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതി പരിപോഷിപ്പിക്കുക.
സവിശേഷതകള്‍

അതുല്യ കോഴികള്‍
ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയ്ക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള അതുല്യ കോഴികള്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ 303 മുട്ടകള്‍ ഇടാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. വ്യാവസായിക ഫാമുകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി കേരള വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള എ.ഐ.സി.ആര്‍.പി. ഓണ്‍ പൗള്‍ട്രി, മണ്ണുത്തി വിഭാഗമാണ് ഈ കോഴികളെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യാവസായിക ഉല്‍പ്പാദനത്തിന് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉെണ്ടന്നിരിക്കെ കേരളത്തിലെ വീടുകളില്‍ തന്നെ ഈ ഉല്‍പ്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ഇനങ്ങളുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് പുത്തന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ ഈ കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ശുഭ്രവര്‍ണ്ണമേനികൊണ്ട് ആരുടേയും മനം മയക്കുന്ന ഈ സുന്ദരിക്കോഴികള്‍ വീട്ടിലെ അരുമപക്ഷികള്‍ ആകുമെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല.

ഗാര്‍ഹിക കോഴിക്കൂടുകള്‍
വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കാത്ത അശാസ്ത്രീയമായ പരമ്പരാഗത കൂടുകള്‍ മുട്ടയുല്‍പ്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങളില്‍ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കോഴികള്‍ക്ക് തീറ്റയും വെള്ളവും യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും കൂടുകളില്‍ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പരമാവധി കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ ഗാര്‍ഹിക കൂടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.

തുരുമ്പെടുക്കാത്ത ജി ഐ കമ്പികള്‍ കൊണ്ടാണ് കൂട് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്
തറനിരപ്പില്‍ നിന്നും രണ്ടടി ഉയരത്തില്‍ സ്റ്റാന്റിലാണ് കൂട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തീറ്റ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഫീഡറും മുട്ട കൂടിനു പുറത്തുനിന്നും ശേഖരിക്കാവുന്ന എഗ്ഗ് ചാനലും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള വെള്ളം ശേഖരിക്കാവുന്ന ടാങ്കും കോഴികള്‍ക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രാരം വെള്ളം കുടിക്കുവാനുതകുന്ന ആട്ടോമാറ്റിക് നിപ്പിള്‍ സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം വെള്ളം പാഴായിപ്പോകുന്നതും തീറ്റയില്‍ ഈര്‍പ്പം കലര്‍ന്ന് പൂപ്പല്‍ ബാധ ഉണ്ടാകുന്നതും തടയാനാകും.
തീറ്റയും മുട്ടകളും അന്യപക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
കാഷ്ഠം തെറിച്ചു വീണ് പരിസരം മലിനമാകാതിരിക്കുവാനും ജൈവവളം ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക സംവിധാനം.
കൂടുകള്‍ യഥേഷ്ടം മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതിനായി ഭാരം നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വീടീന്റെ മട്ടുപ്പാവിലോ ഒഴിഞ്ഞ ഷെഡ്ഡുകളിലോ കൂട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന് കൂടു വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ദുര്‍ഗന്ധമുാണ്ടകുന്നത് തടയാനായി അസിഡിഫയിംഗ് സ്‌പ്രേ തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്നു
അഞ്ചു കോഴികളെ പാര്‍പ്പിക്കാവുന്ന സ്ഥലസൗകര്യമുള്ള കൂടുകളാണ് നല്‍കുന്നത്.
പദ്ധതി വിവരണം
ഘട്ടം ഘട്ടമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഗ്രാമ നഗര ഭേദമെന്യേ അതുല്യ കോഴികളെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. നഗരങ്ങളിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകളില്‍ പോലും ഗാര്‍ഹിക കൂടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ പ്രായോഗികമാക്കാന്‍ കഴിയും. ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പ്പാദനം സാധ്യമാകുന്നതിനാല്‍ മുട്ടയുടെ കാര്യത്തില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനാകും. പദ്ധതിയില്‍ അംഗമാകുന്നവര്‍ക്ക് അഞ്ചു അതുല്യ കോഴികളെയും (4 മാസം പ്രായമുള്ളത്) ഒരു ഗാര്‍ഹിക കൂടും സര്‍വ്വകലാശാല നല്‍കും. ഗുണനിലവാരമുള്ള കോഴിത്തീറ്റ നല്‍കിവളര്‍ത്തുകയാണെങ്കില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 1500 മുട്ടകളെങ്കിലും ഒരു വീട്ടില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാനാകുമെന്നു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. യൂണിറ്റിനോടൊപ്പം 10 കിലോഗ്രാം കോഴിത്തീറ്റയും നല്‍കുന്നു. പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന മുട്ടക്കോഴിത്തീറ്റയാണ് കോഴികള്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നു നല്‍കേണ്ടത്. കോഴികളുടെ പരിചരണത്തേയും സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ സേവനങ്ങളേയും കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. കൂടില്‍ നിന്നും കാഷ്ഠം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പി.വി.സി ഷീറ്റും ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ‘അസിഡിഫയിംഗ് സ്‌പ്രേ’യും യൂണിറ്റിനോടൊപ്പം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഒരു ഐശ്വര്യ യൂണിറ്റിന് 3500 രൂപയാണ് സര്‍വ്വകലാശാല ഈടാക്കുന്നത്. വെയിലും മഴയുമേല്‍ക്കാതെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണെങ്കില്‍ കൂടുകള്‍ക്ക് 8 വര്‍ഷമെങ്കിലും ഉപയോഗക്ഷമതയുണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ലാഭകരമായ ഉല്‍പ്പാദനത്തിനായി കോഴികളെ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി സര്‍വ്വകലാശാല ക്രമീകരണമേര്‍പ്പെടുത്തും. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതിക്ക് പ്രചാരം നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുംസ്വീകരിക്കും.

ഒരു കുടുംബത്തിനാവശ്യമായതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മുട്ടകള്‍ ഉല്‍പ്പാദിക്കാനാകുമെന്നതിനാല്‍ അധിക മുട്ടകള്‍ സംഭരിച്ചു വില്‍പ്പന നടത്തി ചെറിയൊരളവില്‍ വരുമാനം നേടാനുമാകും. കൂടാതെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ തന്നെ ജൈവവളം ലഭ്യമാകുന്നതോടെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടവും പൂന്തോട്ടവുമൊക്കെ പരിപാലിക്കാനാകുമെന്ന മെച്ചവുമുണ്ട്.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ അടുക്കളമുറ്റങ്ങളില്‍ മാത്രമൊതുങ്ങുന്ന കോഴിവളര്‍ത്തലിനെ നഗരങ്ങളിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകളിലുമെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഐശ്വര്യ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ ഒരു കൃഷിയെന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഹോബിയായി ഈ സംവിധാനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതോടെ വീടുകളിലെ കുട്ടികളുടെ അരുമപക്ഷികളായി അതുല്യ കോഴികള്‍ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വീടിനുള്ള മുട്ടകള്‍ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ഐശ്വര്യ പദ്ധതിയിലൂടെ വീടിനൈശ്വര്യവും നാടിനാരോഗ്യവും കൈവരുമെന്ന് കേരള വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാല ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കോഴികള്‍ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറും.

ഐശ്വര്യ പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തന സമയങ്ങളില്‍ 0487- 2370117 എന്ന നമ്പറില്‍ കേരള വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുമായി

image

ബന്ധപ്പെടുക